Skip to content

Onze Weg

Tohei Sensei ontwikkelde verschillende disciplines die we kunnen beoefenen en die ertoe leiden dat de ervaring van eenheid van lichaam en geest voor iedereen haalbaar is. Alhoewel elke methode tot deze ervaring leidt, is elke methode gebaseerd op een andere wijze van onderricht. Wanneer je een dojo bezoekt zal je merken dat tijdens de training niet alle disciplines in zijn geheel behandeld worden maar we beoefenen juist een mix hiervan om een algehele ervaring op te kunnen doen tijdens elke les ongeacht het doel van de les. In het algemeen zal je zien dat de meeste dojo’s hun training verdelen in Ki-lessen en Ki-Aikido lessen. In een Ki-les besteden we vooral aandacht aan Ki-Meditatie, Ki-Ademhaling, Ki-oefeningen en Ki-Testen maar soms ook aan Kiatsu en Sokushin no Gyo. In de Ki-Aikido les, kunnen we beginnen met een paar minuten Ki-Ademhaling en ook Ki-oefeningen om langzaam in de beweging te komen maar het merendeel van de les bestaat uit het met een partner beoefenen van Ki-Aikido. Dit kan ook een training met een houten zwaard (bokken) of een stok (jo) zijn. Vaak zal het trainingsschema van de dojo bestaan uit een Ki-les gevolgd door een Ki-Aikido les zodat je die avond een complete en gebalanceerde ervaring voor geest en lichaam kunt ondergaan.

In de Ki-Training leren we de principes van een natuurlijke houding ten gevolge van een kalme geest. Daarna leren we basale bewegingen en andere oefeningen zoals ademhaling, waarin deze principes van toepassing zijn. Ware kalmte in eenheid van geest en lichaam is een kalmte die, zoals het oog van een orkaan, bestaat zelfs wanneer je door veel turbulentie, stress of conflictsituaties omringd bent. In de verschillende Ki-Aikido technieken oefenen we met een partner of we onze natuurlijke houding, kalmte en stabiliteit kunnen bewaren terwijl we de ander met vertrouwen leiden. Wanneer we een ander met onze egoïstische geest proberen te bewegen zal de geest van de partner van nature weerstand bieden. Ook zal je partner niet in beweging komen wanneer je hem dwingt of geweld gebruikt, omdat dan zijn geest automatisch weerstand zal bieden. Geweldloosheid is de kern van Ki-Aikido – we oefenen de geest van de ander te respecteren, de richting van zijn ki te aanvaarden, en dientengevolge zonder conflict te leiden. Op deze manier kunnen de ki-principes op allerlei niveaus worden waargenomen en praktisch worden toegepast zodat ze mettertijd een deel worden van ons leven.

Shinshin Toitsu Aikido – Aikido in eenheid van geest en lichaam

In de Ki-Training leren we de principes van een natuurlijke houding ten gevolge van een kalme geest. Daarna leren we basale bewegingen en andere oefeningen zoals ademhaling, waarin deze principes van toepassing zijn. Ware kalmte in eenheid van geest en lichaam is een kalmte die, zoals het oog van een orkaan, bestaat zelfs wanneer je door veel turbulentie, stress of conflictsituaties omringd bent. In de verschillende Ki-Aikido technieken oefenen we met een partner of we onze natuurlijke houding, kalmte en stabiliteit kunnen bewaren terwijl we de ander met vertrouwen leiden. Wanneer we een ander met onze egoïstische geest proberen te bewegen zal de geest van de partner van nature weerstand bieden. Ook zal je partner niet in beweging komen wanneer je hem dwingt of geweld gebruikt, omdat dan zijn geest automatisch weerstand zal bieden. Geweldloosheid is de kern van Ki-Aikido – we oefenen de geest van de ander te respecteren, de richting van zijn ki te aanvaarden, en dientengevolge zonder conflict te leiden. Op deze manier kunnen de ki-principes op allerlei niveaus worden waargenomen en praktisch worden toegepast zodat ze mettertijd een deel worden van ons leven.
Tijdens de ki-oefeningen leren we de principes van een natuurlijke ontspannen houding door een kalme geest, en ontdekken we eenheid van geest en lichaam en hoe deze toe te passen in verschillende posities en bewegingen. We beoefenen de zogeheten “3-minuten-oefeningen”, Junan Taiso (natuurlijke rekoefeningen zittend op de vloer), Aiki Taiso of Hitori Waza (basis oefeningen uit het ki-aikido die we alleen uitvoeren), en de “Oneness Rhythm Taiso” (een reeks oefeningen ondersteund door muziek). Al deze ritmische oefeningen worden met eenheid van geest en lichaam en op een natuurlijke wijze geoefend. Om te verifiëren of we werkelijk eenheid ervaren tijdens deze oefeningen kan een partner een zogeheten “Ki-Test” geven. Terwijl we kalm in verschillende houdingen staan of zitten, of zelfs wanneer we in beweging zijn, raakt een partner ons zachtjes aan en kijkt of we bewogen kunnen worden –hiermee laat hij zien of we op dat moment eenheid ervaren, met andere woorden hij toont ons de kalmte van onze geest. Deze manier van oefenen toont, naast veel onnatuurlijke gewoontes in houding en beweging, gewoontes en vastgeroeste patronen in denken die ons ervan weerhouden eenheid te ervaren.

Ki-Oefeningen en Ki-Testen

Tijdens de ki-oefeningen leren we de principes van een natuurlijke ontspannen houding door een kalme geest, en ontdekken we eenheid van geest en lichaam en hoe deze toe te passen in verschillende posities en bewegingen. We beoefenen de zogeheten “3-minuten-oefeningen”, Junan Taiso (natuurlijke rekoefeningen zittend op de vloer), Aiki Taiso of Hitori Waza (basis oefeningen uit het ki-aikido die we alleen uitvoeren), en de “Oneness Rhythm Taiso” (een reeks oefeningen ondersteund door muziek). Al deze ritmische oefeningen worden met eenheid van geest en lichaam en op een natuurlijke wijze geoefend. Om te verifiëren of we werkelijk eenheid ervaren tijdens deze oefeningen kan een partner een zogeheten “Ki-Test” geven. Terwijl we kalm in verschillende houdingen staan of zitten, of zelfs wanneer we in beweging zijn, raakt een partner ons zachtjes aan en kijkt of we bewogen kunnen worden –hiermee laat hij zien of we op dat moment eenheid ervaren, met andere woorden hij toont ons de kalmte van onze geest. Deze manier van oefenen toont, naast veel onnatuurlijke gewoontes in houding en beweging, gewoontes en vastgeroeste patronen in denken die ons ervan weerhouden eenheid te ervaren.
Tijdens de Ki-Meditatie kalmeren we onze geest in het Onepoint in de onderbuik. Wanneer we dit Onepoint oneindig halveren, zullen we ware levende kalmte en eenheid met de Ki van het universum kunnen ervaren. We horen de stilte die achter elk geluid schuilt...... We nemen de ruimte waar waarin alle dingen, gebeurtenissen, gedachten en emoties verschijnen en verdwijnen. We ontdekken onze ware natuur – ons universeel bewustzijn (reiseishin). Op deze manier ontwikkel je door meditatie echte kalmte, helderheid en een gelijkmoedigheid die niet door het gedrag van anderen kan worden verstoord. Ki-Meditatie (en Ki-Ademhaling) zijn daarom onontbeerlijke elementen in onze studie van het Ki-Aikido. Zij bereiden ons voor op eenheid met je partner, om hem niet te benaderen als tegenstander, maar je te realiseren dat we in werkelijkheid beiden de weg van het universum bewandelen. In deze staat van kalmte kunnen we het meest efficiënt en op ons best functioneren ongeachte wat het leven voor ons in petto heeft.

Ki-Meditatie

Tijdens de Ki-Meditatie kalmeren we onze geest in het Onepoint in de onderbuik. Wanneer we dit Onepoint oneindig halveren, zullen we ware levende kalmte en eenheid met de Ki van het universum kunnen ervaren. We horen de stilte die achter elk geluid schuilt…… We nemen de ruimte waar waarin alle dingen, gebeurtenissen, gedachten en emoties verschijnen en verdwijnen. We ontdekken onze ware natuur – ons universeel bewustzijn (reiseishin). Op deze manier ontwikkel je door meditatie echte kalmte, helderheid en een gelijkmoedigheid die niet door het gedrag van anderen kan worden verstoord. Ki-Meditatie (en Ki-Ademhaling) zijn daarom onontbeerlijke elementen in onze studie van het Ki-Aikido. Zij bereiden ons voor op eenheid met je partner, om hem niet te benaderen als tegenstander, maar je te realiseren dat we in werkelijkheid beiden de weg van het universum bewandelen. In deze staat van kalmte kunnen we het meest efficiënt en op ons best functioneren ongeachte wat het leven voor ons in petto heeft.
Van al onze energie bronnen (slaap, voedsel, water....) is zuurstof de enige bron waar we zelfs voor maar een paar minuten niet zonder kunnen. Een natuurlijke ademhaling vanuit de onderbuik (tegenover een ademhaling vanuit de borst) zorgt ervoor dat Ki vrij door ons heen kan stromen en dat zorgt weer voor een goede gezondheid. Kalm zittend, letten we op de ademhaling in het Onepoint in de onderbuik, en zo zijn we verbonden met het universum. Ki-Ademhaling is een essentiële oefening om de ervaring van eenheid van geest en lichaam en eenheid met de ki van het universum te verdiepen. Ki-Ademhaling wordt samen geoefend in de dojo onder begeleiding van de sensei –maar het is natuurlijk belangrijk om dit ook alleen thuis te oefenen. Voor veel leerlingen is Ki-Ademhaling en Ki-Meditatie een onderdeel van de dagelijkse routine.

Ki-Ademhaling

Van al onze energie bronnen (slaap, voedsel, water….) is zuurstof de enige bron waar we zelfs voor maar een paar minuten niet zonder kunnen. Een natuurlijke ademhaling vanuit de onderbuik (tegenover een ademhaling vanuit de borst) zorgt ervoor dat Ki vrij door ons heen kan stromen en dat zorgt weer voor een goede gezondheid. Kalm zittend, letten we op de ademhaling in het Onepoint in de onderbuik, en zo zijn we verbonden met het universum. Ki-Ademhaling is een essentiële oefening om de ervaring van eenheid van geest en lichaam en eenheid met de ki van het universum te verdiepen. Ki-Ademhaling wordt samen geoefend in de dojo onder begeleiding van de sensei –maar het is natuurlijk belangrijk om dit ook alleen thuis te oefenen. Voor veel leerlingen is Ki-Ademhaling en Ki-Meditatie een onderdeel van de dagelijkse routine.
Kiatsu is een vorm van therapie met Ki, ontwikkeld door Koichi Tohei Sensei. De Kiatsu “therapeut” helpt de “patiënt” de natuurlijk doorstroming van de Ki van het universum te herstellen waardoor genezing plaats kan vinden. Kiatsu richt zich niet op punten. Er wordt niet krachtig gedrukt. Bij Kiatsu volgen we “lijnen”door lichte aanraking die dieper kan gaan wanneer dat nodig is. Door met eenheid van geest en lichaam een verbinding met de ander aan te gaan, kan de geest en het lichaam van de partner ontspannen en de eenheid in zichzelf terugvinden. Hierdoor zullen blokkades en spanningen worden weggenomen waardoor iemand zich weer energiek voelt, oftewel de Ki door zijn aderen voelt stromen. In plaats van de ander te genezen ondersteunen we de genezende kracht die eenheid van lichaam en geest teweeg kan brengen. Kiatsu is dus ook perfect als zelf-therapie. Het spreekt voor zich dat regelmatig Mediteren en Ki-Ademhalen als ook de beoefening van verbinding met de partner in Ki-Aikido onze vaardigheid in het geven van Kiatsu zullen vergroten, en vice versa.

Kiatsu

Kiatsu is een vorm van therapie met Ki, ontwikkeld door Koichi Tohei Sensei. De Kiatsu “therapeut” helpt de “patiënt” de natuurlijk doorstroming van de Ki van het universum te herstellen waardoor genezing plaats kan vinden. Kiatsu richt zich niet op punten. Er wordt niet krachtig gedrukt. Bij Kiatsu volgen we “lijnen”door lichte aanraking die dieper kan gaan wanneer dat nodig is. Door met eenheid van geest en lichaam een verbinding met de ander aan te gaan, kan de geest en het lichaam van de partner ontspannen en de eenheid in zichzelf terugvinden. Hierdoor zullen blokkades en spanningen worden weggenomen waardoor iemand zich weer energiek voelt, oftewel de Ki door zijn aderen voelt stromen. In plaats van de ander te genezen ondersteunen we de genezende kracht die eenheid van lichaam en geest teweeg kan brengen. Kiatsu is dus ook perfect als zelf-therapie. Het spreekt voor zich dat regelmatig Mediteren en Ki-Ademhalen als ook de beoefening van verbinding met de partner in Ki-Aikido onze vaardigheid in het geven van Kiatsu zullen vergroten, en vice versa.
Sokushin no Gyo (bel meditatie) is een vorm van misogi (reiniging) dat ons hele wezen omvat. Het herhaaldelijk “slaan” (laten vallen) van de bel en het 15 tot 30 minuten lang voluit schreeuwen kan erg vermoeiend zijn en stelt het uithoudingsvermogen van zowel geest als lichaam op de proef. Tohei sensei ontwikkelde Sokushin no Gyo als een oefening om eenheid van geest en lichaam te behouden terwijl er volop actie is. Zonder eenheid van geest en lichaam is Sokushin no Gyo moeilijk, of bijna onmogelijk vol te houden. Maar wanneer, door volledige ontspanning, geest en lichaam een zijn, kan de Ki van het universum vrijuit bewegen. Aldus ervaren we dat Sokushin no Gyo ons doorzettingsvermogen om ergens 100% voor te gaan versterkt. Het is een ervaring die ons leert dat het mogelijk is om grootse taken te volbrengen wanneer geest en lichaam een zijn. Dit is een zeer waardevolle levensles.

Sokushin no Gyo

Sokushin no Gyo (bel meditatie) is een vorm van misogi (reiniging) dat ons hele wezen omvat. Het herhaaldelijk “slaan” (laten vallen) van de bel en het 15 tot 30 minuten lang voluit schreeuwen kan erg vermoeiend zijn en stelt het uithoudingsvermogen van zowel geest als lichaam op de proef. Tohei sensei ontwikkelde Sokushin no Gyo als een oefening om eenheid van geest en lichaam te behouden terwijl er volop actie is. Zonder eenheid van geest en lichaam is Sokushin no Gyo moeilijk, of bijna onmogelijk vol te houden. Maar wanneer, door volledige ontspanning, geest en lichaam een zijn, kan de Ki van het universum vrijuit bewegen. Aldus ervaren we dat Sokushin no Gyo ons doorzettingsvermogen om ergens 100% voor te gaan versterkt. Het is een ervaring die ons leert dat het mogelijk is om grootse taken te volbrengen wanneer geest en lichaam een zijn. Dit is een zeer waardevolle levensles.